+370 685 19194 Technikos g. 18E, Kaunas bei Artojo g. 7E, Klaipėda

2021 m. rugpjūčio 14 d. tarnavimas “Jėzus Kristus tas pats vakar ir šiandien, ir per amžius” Hebrajams 13:8 KAUNE

„Viešpaties Dvasia yra ant manęs, nes jis patepė mane skelbti evangeliją vargšams; jis pasiuntė mane gydyti tų, kurie yra sudaužytomis širdimis, skelbti belaisviams išvadavimą ir akliesiems praregėjimą, išlaisvinti sumuštuosius, skelbti priimtinus Viešpaties metus“. Lk 4:18-19 Pagrindinis šio tarnavimo tikslas – padėti žmogui išsilaisvinti nuo tų dalykų, kurie trukdo jam normaliai gyventi ir vykdyti tai, ką…

Read More...